Walking the dog, Long Rock

Walking the dog, Long Rock

Walking the dog, Long Rock Oil on canvas 70cm x 90cm